Prezentarea Proiectului „Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

Prezentarea Proiectului:

„PROGRAM DE EDUCATIE SI ASISTENTA JURIDICA PENTRU IMBUNATATIREA ACCESULUI CETATENILOR LA JUSTITIE – JUST ACCESS”

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Competența face diferența! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European