UNBR revine cu o noua adresa catre Ministerul Muncii prin care solicita aplicarea unitara a OUG 30/ 2020

Pentru că avocații continuă să ne informeze că AJPIS-urile refuză să aplice dispozițiile art. XV alin. (1) din OUG 30/2020 revenim, prin adresa nr. 126-AUT-2020 către Ministerul Muncii, cu informația că refuzul este nejustificat având în vedere cele trei argumente pe care le-am expus în sprijinul interpretării și aplicării corecte a legii.

Reiterăm apelul formulat prin adresa nr. 126-AUT-2020 din 6 aprilie 2020 prin care am solicitat Guvernului transmiterea în teritoriu a unui mesaj unitar privind aplicarea OUG30/2020.