UNBR pune în discuție ÎCCJ și CSM relansarea graduală a activității judiciare prin soluționarea, în contextul prelungirii stării de urgență, și a altor cauze vitale pentru economie și societate

Prin adresa nr. 230-AUT-2020 din 15.04.2020, Uniunea Națională a Barourilor din România pune în discuție Înaltei Curți de Casație și Justiție și Consiliului Superior al Magistraturii relansarea graduală a activității judiciare prin soluționarea, în contextul prelungirii stării de urgență, și a altor cauze vitale pentru economie și societate.

Reproducem mai jos adresa susmenționată:

Către:

Înalta Curte de Casație și Justiție
În atenția doamnei Judecător Corina Alina CORBU
Președintele Înaltei Curți de Casație şi Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii
În atenția doamnei Judecător Nicoleta-Margareta ŢÎNŢ
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii

Uniunea Națională a Barourilor din România apreciază că, fără a pune în discuție necesitatea măsurii, prelungirea perioadei de instituire a stării de urgență produce efecte negative asupra drepturilor cetățenilor și mediului judiciar:
– o serie de litigii care nu se încadrează ȋn categoria celor stabilite ca prezentând urgență deosebită sunt totuși, determinante pentru funcționarea mediului de afaceri și reglarea raporturilor între cetățeni;
– o perioadă lungă de sistare a serviciului judiciar, creează efectul nedorit al slăbirii încrederii cetățenilor ȋn puterea judecătorească;
– recuperarea activității după sistarea stării de urgență, dacă se va produce brusc, poate genera o aglomerare nefirească, termene prea lungi ori blocaj instituțional; toate acestea vor produce efecte nedorite asupra activității judecătorilor și avocaților deopotrivă.

Relansarea activității judiciare și modalitățile ȋn care se va produce aceasta, dincolo de prevederile decretului de instituire/prelungire a stării de urgență, reprezintă un proces care să țină seama de efectul asupra justițiabililor, dar și asupra activității partenerilor ȋn înfăptuirea actului de justiție.
În cadrul Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu consultarea decanilor barourilor, s-a discutat despre recuperarea progresivă a activității judiciare și alte măsuri care să asigure cursivitatea activității judiciare.

Vă rugăm ca ȋn cadrul propriei analize asupra efectului stării de urgență asupra mediului judiciar să integrați solicitările noastre privind:

a) recuperarea progresivă a activității de judecată în perioada stării de urgență prin reevaluarea noțiunii de cauze de „urgență deosebită”; aceasta se poate realiza în virtutea atribuțiilor stabilite Înaltei Curți de Casație și Justiție și Consiliului Superior al Magistraturii prin decretul de instituire a stării de urgență (art.63); reevaluarea presupune raportarea noțiunii de „urgență deosebită” prin valorificarea a ceea ce Codul de procedură civilă sau alte legi speciale determină ca fiind cauze care se judecă de urgență, ȋn special, dar nu exclusiv, ȋn domeniul mediului de afaceri;

Această recuperare progresivă a activității de judecată trebuie să aibă ȋn vedere respectarea pentru toți actorii participanți la actul de justiție a măsurilor de protecție sanitară. Am observat că unele instanțe au implementat mijloace de lucru care, exclusiv ȋn perioada stării de urgență, reprezintă o bună practică pentru corelarea imperativului funcționării justiției cu necesitatea asigurării protecției sanitare pentru justițiabili, judecători și avocați deopotrivă (comunicarea preponderent prin intermediul poștei electronice, utilizarea videoconferinței în cazurile în care se pretează folosirea acesteia, pe baza acordului părților etc). Trebuie avut în vedere că aceste mijloace trebuie implementate numai pe durata stării de urgență și cu păstrarea garanțiilor procesuale, astfel cum acestea sunt prevăzute de legile in vigoare, inclusiv de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

b) reorganizarea perioadei de vacanță judecătorească ȋn sensul restrângerii duratei acesteia, ȋn scopul de a asigura fluiditatea activității judiciare după încetarea stării de urgență.

Perioada dintre data posibilei reluări depline a activității judiciare și cea a vacanței judecătorești este insuficientă pentru a prelua impactul numărului mare de procese suspendate ȋn această perioadă. Credem că instituțiile sistemului judiciar pot găsi soluții administrative care să dea curs prelungirii activității de judecată fără ca aceasta să afecteze ȋn vreun fel drepturile legitime stabilite de lege pentru judecători.

Uniunea Națională a Barourilor din România ȋși manifestă disponibilitatea de a participa la orice dialog pe tema soluțiilor pentru atenuarea efectelor stării de urgență asupra mediului judiciar.

Cu deosebită considerație,

Președintele UNBR
Av. dr. Traian-Cornel Briciu

Download fișier PDF