UNBR își menține poziția sa către Guvern. Facilitățile economice și fiscal-bugetare prevăzute în OUG 29/2020 ar trebui aplicate formelor de exercitare a profesiei de avocat în baza unui criteriu unic nediscriminatoriu

UNBR își menține poziția sa exprimată în adresa 121-AUT-31.03.2020 și transmisă către Guvern (Ministrului Justiției). Astfel, prin adresa 121-AUT-10.04.2020 transmisă Ministrului Justiției, UNBR solicită, din nou, ca facilitățile economice și fiscal-bugetare prevăzute în OUG 29/2020 să fie aplicate formelor de exercitare a profesiei de avocat în baza unui criteriu unic, nediscriminatoriu.

Publicăm extras din adresa de revenire nr. 121-AUT-10.04.2020 precum și integral, cele două adrese susmenționate.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a luat act de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Ne păstrăm opinia că doar criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) din hotărâre – „şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ori şi-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor dispuse de autorităţi, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puţin 25% faţă de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgenţă” – corespunde nevoilor efective ale momentului, așa cum am indicat în adresa transmisă dumneavoastră în data de 31.03.2020.

 În ce privește criteriile de la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre, apreciem că acestea  introduc o formă de discriminare neprevăzută de lege, având în vedere că și celelalte forme de exercitare a profesiei se confruntă cu aceeași lipsă a activității profesionale datorită crizei sanitare intervenite, în condițiile unor costuri semnificativ mai mari cu personalul angajat sau colaborator, inclusiv avocații stagiari, și cu plata serviciilor de utilități ce trebuie achitate la termenele prevăzute în contractele încheiate înainte de intervenirea crizei.

Lipsa unor soluții imediate pentru aceste forme de exercitare a profesiei de suportare a cheltuielilor prevăzute la art.X din OUG nr.29/2020 este de natură să conducă la efecte adverse pentru bugetul statului, în sensul că eventualele reduceri de cheltuieli vor fi făcute ȋn domeniul personalului. Aceasta va determina  aplicarea indemnizației stabilite de dispozițiile art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 32/2020, ceea ce va pune și mai multă presiune pe un buget, care se confruntă cu cereri de sprijin din partea tuturor celor afectați de criză.

Lipsa de sprijin pentru formele de exercitare a profesiei care nu se încadrează în limitele prevăzute de la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din hotărâre, apare cu atât mai neclară, cu cât se menționează expres că se condiționează aplicarea măsurilor indicate de continuarea activității pe perioada stării de urgență (art. 2 alin. 2 din hotărâre), dar nu se alocă sprijin tocmai pentru formele de exercitare a profesiei care ar fi în măsură să continue activitatea, dacă s-ar reduce presiunea de moment ce decurge din reducerea lichidităților financiare în această perioadă specifică.