Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale precum și pentru modificarea altor acte normative

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 459/29.V.2020