Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 49/23.04.2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri În domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 49 din 23 aprilie 2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri În domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 335/24.IV.2020