Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1819 din 31 martie 2020 pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului și a ordinului de plată multiplu electronic precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1819 din 31 martie 2020 pentru modificarea și completarea art. 61 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0279 din 3.IV.2020