Modelele documentelor prevăzute de OUG 132/2020 pentru profesioniști au fost publicate în Monitorul Oficial

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere pentru profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din OUG 132/2020  au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2020.

MO-844-20202_OM-1340-2020-EXTRAS