Māsurile de protectie sanitarā luate de ICCJ pentru perioada ulterioarā stārii de urgentā. Aspecte care îi privesc pe avocati

Comunicat de presă privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, în contextul reluării activității judiciare normale, începând cu data de 15.05.2020

13.05.2020

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

CABINETUL PREŞEDINTELUI

COMUNICAT DE PRESĂ

privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, în contextul reluării activității judiciare normale, începând cu data de 15.05.2020

Ca urmare a reluării activității judiciare normale, începând cu data de 15.05.2020 , prin hotărârea nr.62/11.05.2020 a colegiului de conducere al ÎCCJ și ordinul nr.138/13.05.2020 al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicat pe pagina de internet a instanței supreme – www.scj.ro, au fost stabilite măsurile de protecție aplicabile, începând data de mai sus, pentru limitarea riscului de răspândire a epidemiei provocate de coronavirus SARS-COV-2.

Astfel, accesul părților și al reprezentanților acestora în sediile Înaltei Curți va fi permis pentru data și ora fixate pentru judecarea cauzei care îi privește, pe baza actului de identitate și a citației, ori, în lipsa acesteia, în conformitate cu listele de acces întocmite pe baza dosarelor aflate pe rol în ședința respectivă.

La intrarea în incintele Înaltei Curți va fi verificată prin mijloace neinvazive temperatura corporală (nu este permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai mare de 37 grade Celsius sau simptome evidente de infecție respiratorie, în ultimul caz decizia finală privind accesul aparținând medicului din cadrul ÎCCJ) și va trebui completată o declarație pe proprie răspundere privind riscurile asociate răspândirii COVID-19 (călătorii în zone de risc, diagnosticarea cu COVID-19, plasarea în izolare sau carantină, contactul cu un bolnav de COVID-19, simptomatologie specifică COVID-19 etc.). Chestionarul este astfel întocmit încât să permită completarea într-un timp mediu de aproximativ 3 minute.

La momentul accesului și pe toată durata prezenței în spațiile ÎCCJ sunt obligatorii purtarea măștii de protecție și respectarea unei distanțe de protecție față de alte persoane de 1,5 m. Aceste măsuri se aplică și personalului propriu.

Pentru a fluidiza accesul în sediile Înaltei Curți se vor organiza culoare separate de intrare și ieșire și vor fi amenajate spații speciale în care să poată fi completate declarațiile sus-menționate. De asemenea, este instituită posibilitatea prezentării citației exclusiv în format electronic, pe telefonul mobil ori tabletă.

Recomandăm ca declarația sus-menționată să fie descărcată de pe site-ul ÎCCJ, completată și semnată în prealabil, în vederea reducerii timpului de așteptare la momentul efecturării triajului epidemiologic.

Mai mult, declarația poate fi  transmisă în prealabil prin e-mail(este necesar să conțină semnătură olografă, cu excepția documentelor cu semnătură electronică validă), caz în care va putea fi prezentată organelor de pază la momentul accesului exclusiv în format electronic, pe telefonul mobil ori tabletă.

La nivelul fiecărei secții vor fi desemnate persoane care să înștiințeze și să cheme părțile în sălile de ședință, la momentul strigării cauzelor respective.

Accesul la compartimentele auxiliare ale instanței supreme (consultare dosare, eliberare certificate de grefă etc.) se va efectua, în principiu, cu programare telefonică prealabilă, astfel încât să poată fi respectată distanța minimă de protecție. În spațiile destinate studiului dosarelor din arhive au fost instalate panouri de protecție.

Se recomandă limitarea prezenței efective la sediile ÎCCJ la situațiile strict necesare. Totodată, recomandăm depunerea actelor prin poștă electronică sau serviciile poștale și utilizarea aplicației ”Dosar electronic” pentru studiul dosarelor aflate pe rolul tuturor secțiilor și formațiunilor de judecată, cu excepția Secției de contencios administrativ și fiscal (amănunte despre aplicația de dosar electronic sunt disponibile pe pagina noastră de internet – www.scj.ro).

Rugăm persoanele interesate să consulte conținutul integral al ordinului care reglementează măsurile de protecție sus-menționate pe pagina noastră de internet.

Pentru a veni în sprijinul avocaților, ținând seama că aceștia pot avea, în aceeași zi, cauze pe rolul mai multor instanțe, iar prezența lor poate fi necesară în multiple cauze, Înalta Curte a adoptat următoarele reguli derogatorii în ceea ce privește prezența acestora în sediile ÎCCJ, în vederea desfășurării activității profesionale:

  • Avocații pot prezenta declarația necesară pentru accesul în sediile îCCJ direct pe telefon sau tabletă, la momentul accesului, fără a fi nevoie să o transmită anterior prin e-mail.
  • În vederea accesului, copia împuternicirii avocațiale poate fi, de asemenea, prezentată în format electronic, pe telefon sau tabletă.
  • Avocații sunt exceptați de la obligația de a se programa în prealabil pentru compartimentele care lucrează cu publicul și li se asigură un spațiu special pentru studierea dosarelor la arhivă, cu menţiunile că va fi necesară respectarea distanței de protecție, precum și autorizarea telefonică pentru prezența în sediu, transmisă personalului de pază de către conducătorul de compartiment.

Personalul de pază va fi instruit să asiste și să atenționeze persoanele prezente în sediile ÎCCJ cu privire la respectarea măsurilor de protecție, care sunt instituite atât pentru asigurarea propriei sănătăți, cât și a celor din jur, însă persoanele care refuză să se conformeze acestora chiar și în aceste condiții vor fi conduse în afara sediilor Înaltei Curți de către personalul de pază.

Înalta Curte mulțumește tuturor părților și reprezentanților acestora care au contribuit, prin propria conduită, la caracterul eficient al măsurilor de prevenire a epidemiei luate până în prezent și invită și în continuare la o conduită responsabilă, pentru protejarea sănătății tuturor celor implicați.

Președintele

Înaltei Curți de Casație și Justiție,

judecător Corina Alina Corbu