Lista la 30 septembrie 2018 a furnizorilor și prestatorilor selectați în cadrul proiectului POCA „Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

Titlul Proiectului: Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Cod SIPOCA – 387/Cod SMIS2014 – 113139

Beneficiar: Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.)

Lista la 30 septembrie 2018 a furnizorilor și prestatorilor selectați în cadrul proiectului POCA „Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

1. GMN BIROTICA SRL – contract de furnizare echipamente IT (laptopuri, multifuncționala, video-proiector).
2. Dante Internațional SA – contract furnizare laptop
3. FOCUS COMMUNICATIONS SRL – servicii de consultanță pentru elaborare strategie de comunicare
4. Asocierea GLOBAL SERVICES GROUP și DOLPHIN TRAVEL EVENTS SRL – Contract prestări servicii organizare evenimente (conferințe proiect)
5. DIGITAL FOTO CENTER – furnizare materiale publicitare inscripționate (agenda, pix, flyer, mapă personalizată, geantă laptop, memorystick)
6. ECHO PLUS SRL – furnizare materiale consumabile (birotică și papetărie)
7. KIKA MOBILIER SRL – furnizare mobilier de birou