Hotărârea Guvernului nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 455/29.V.2020