Adresa UNBR transmisă Guvernului României prin care se solicită adoptarea de măsuri în sprijinul contribuabililor avocați în contextul emiterii Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Uniunea Națională a Barourilor din România
București, 18 martie 2020

Către

            Guvernul României

            În atenția Domnului Prim Ministru Ludovic Orban

În contextul emiterii Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020,

Ca urmare a consecințelor economice pe care le traversăm în această perioadă, în completarea solicitărilor noastre formulate în data de 15 martie 2020 și în deplin acord cu pozițiile exprimate de ceilalți membri ai Uniunii Profesiilor Liberale din România pentru susținerea economică a unui segment important de contribuabili cu activitate esențială pentru buna desfășurare a actului de justiție,

Uniunea Națională a Barourilor din România solicită Guvernului României adoptarea următoarelor măsuri, în sprijinul contribuabililor avocați:

1. Amânarea plății impozitului pe venit, aferent veniturilor realizate în anul fiscal 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai de vreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;

2. Amânarea calculului majorărilor de întârziere și dobânzilor aferente impozitului pe venit pentru anul 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;

3. Amânarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor realizate în anul fiscal 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai de vreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;

4. Amânarea calculului majorărilor de întârziere și dobânzilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente venitului realizat în anul 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;

5. Suspendarea, respectiv ridicarea tuturor măsurilor executorii asupra obligațiilor fiscale scadente până la data de 01.03.2020, instituite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.

6. Prorogarea termenului de colectare a TVA-ului datorat aferent primelor două trimestre ale anului 2020 pentru data de 25.10.2020 (primul trimestru), respectiv până la data de 25.02.2021 (al doilea trimestru).

Toate aceste măsuri au fost solicitate de mediul profesional cu scopul atenuării sarcinilor financiare aflate în obligația colegilor noștri, față de consecințele economice reflectate pe termen scurt și mediu asupra societății în acest moment.

În noul context social creat de pandemia cu coronavirus, avocații rămân alături de justițiabili și de ceilalți parteneri ai actului de justiție, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Uniunea Națională a Barourilor din România își manifestă preocuparea permanentă în legătură cu perioada pe care o traversăm la nivel social, în plan național.

 

Av. dr. Traian C. Briciu

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Download DOCX / PDF