Propuneri de modificari legislative cu referire la probleme specifice legate de accesul la justiție

Topic:

Propuneri privind asistența grupurilor vulnerabile/categoriilor defavorizate – care sa vină în sprijinul sistemului de justiție și al cetățeanului, abordări în cazuri speciale (copii, categorii defavorizate, minorități, victime ale violenţei de gen, refugiaţi/solicitanţi de azil etc